Sep 19, 2019   6:19 a.m. Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Identification number: 243
University e-mail: karol.balog [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)
 
External colleague - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:Safety Level of Working Conditions of Selected Groups of Employees
Written by (author): RNDr. Miroslava Kordošová, PhD.
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Opponent 1:Mgr. Jozef Rajzinger, PhD.
Opponent 2:prof. Ing. Anton Osvald, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bezpečnostná úroveň pracovných podmienok vybraných skupín zamestnancov
Summary:Dizertačná práca sa zoberá bezpečnostnou úrovňou pracovných podmienok vybraných skupín zamestnancov. Analyzuje a syntetizuje poznatky z oblasti pracovných podmienok mladých zamestnancov, zdravotne postihnutých zamestnancov. V empirickej časti práce sú zverejnené výsledky dotazníkového prieskumu, postoje a názory zúčastnených respondentov na ich pracovné podmienky, pracovné prostredie a bezpečnostnú úroveň ich pracovných podmienok. Práca obsahuje hodnotenie rizika pracovných miest a pracovných pozícií bodovou metódou a kontrolnými zoznamami. Práca obsahuje návrhy a odporúčania na zlepšenie bezpečnostnej úrovne pracovných podmienok a postavenia na trhu práce vybraných skupín zamestnancov a informačné letáky pre zamestnávateľov a zamestnancov.
Key words:bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, pracovné podmienky vybraných skupín zamestnancov, hodnotenie rizika, prieskum postojov, mladí a zdravotne postihnutí zamestnanci

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited