Oct 14, 2019   2:48 p.m. Boris
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Identification number: 243
University e-mail: karol.balog [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)
 
External colleague - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:Minimization of radioactive waste from nuclear power plants
Written by (author): Ing. Michaela Svitoková, PhD.
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:MInimalizácia rádioaktívnych odpadov z jadrových elektrární
Summary:Predkladaná dizertačná práca sa všeobecne zaoberá minimalizáciou rádioaktívneho odpadu a venuje sa hlavne spracovaniu a úprave ionexov metódou bitúmenácie. Práca zahŕňa teoretickú časť, ktorej súčasťou je legislatíva a história vývoja bitúmenácie odpadov u nás a vo svete. Obsahuje aj časť s popisom spôsobov likvidácie rôznych odpadov v jadrových elektrárňach v Slovenskej republike a nakladanie s odpadmi vo svete. Praktická časť obsahuje popis samotných experimentov ako charakterizácia vstupných prúdov, prípravu ionexov, bitúmenáciu ionexov v laboratórnom merítku a štvrťprevádzke, určenie vhodných aditív.
Key words:rádioaktívny odpad, bitúmenácia, ionex

Current level of public release
 
access to annotation and abstracts of final thesis only. Contacts are provided if the author or the supervisor does not wish to release the whole thesis. The author can state his contact details (optional)..


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited