Oct 15, 2019   2:18 p.m. Terézia
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Identification number: 243
University e-mail: karol.balog [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)
 
External colleague - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Safety of rail transport Slovakia
Written by (author): Ing. Vladimír Salay
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Opponent:doc. Ing. Jozef Jasenák, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bezpečnosť prepravy na železniciach SR
Summary:Bakalárska práca sa zameriava na zabezpečenie a bezpečnosť prepravy na ŽSR. Opiera sa o legislatívu a interné predpisy uvedenej firmy. V práci sme posudzovali bezpečnosť a zabezpečenie prepravy v súčasnom stave po formálnej i praktickej stránke. Po formálnej stránke sme identifikovali druhy zabezpečenia a zabezpečovacích zariadení používaných na ŽSR. Ďalej sme identifikovali požiadavky kladené na zamestnancov pracujúcich v danej oblasti a vypracovali sme posúdenie rizík metódami WHAT-IF a HAZOP. Ďalším krokom v tejto bakalárskej práci bolo predstavenie zabezpečenia prepravy na konkrétnom príklade. Načrtli sme opatrenia pri poruche zabezpečovacieho zariadenia, postupy a metódy na ich odstránenie. Rovnako sú v bakalárskej práci zhodnotené nadobudnuté výsledky, vedomosti a porovnané s predchádzajúcimi rokmi v železničnej doprave. Taktiež sme priblížili možnosti trendu a smerovania v oblasti stále sa rozvíjajúcej bezpečnosti v doprave.
Key words:bezpečnosť, preprava, zabezpečovacie zariadenia

Current level of public release
 
Bylo zvoleno non-release of final thesis - záverečná práca bola vytvorená na základe zmluvy s iným komerčným subjektom.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited