Sep 22, 2019   11:49 a.m. Móric
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Identification number: 243
University e-mail: karol.balog [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)
 
External colleague - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Monitoring of radiation characteristics in the process of radioactive waste treatment
Written by (author): Ing. Branislav Birčák
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Opponent:doc. Ing. Ivana Tureková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Monitorovanie a jadrová bezpečnosť v procese spracovania RAO
Summary:Práca sa zaoberá poskytnutím základných informácií ohľadom rozdelenia rádioaktívnych odpadov , spôsobe ich vzniku a spracovania. V ďalších častiach je popísaná analýza rizika a ohrozenia v procese spracovania rádioaktívnych odpadov pre pracovníkov, životné prostredie a obyvateľstvo pri rôznych spôsoboch spracovania. Následne je uvedený proces riešenia zlepšenia niektorých činností spojených s monitorovaním radiačných charakteristík. Posledná kapitola sa zaoberá riešením problematiky a popisom základných princípov jadrovej bezpečnosti.
Key words:rádioaktívny odpad, jadrová bezpečnosť, monitorovanie

Current level of public release
 
Bylo zvoleno non-release of final thesis - záverečná práca bola vytvorená na základe zmluvy s iným komerčným subjektom.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited