Oct 17, 2019   6:43 p.m. Hedviga
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Identification number: 243
University e-mail: karol.balog [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)
 
External colleague - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Monitoring of radioactive outfalls from nuclear energetic as a part of human health protection
Written by (author): Ing. Ivan Galbička
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Opponent:Ing. Ivan Hrušovský, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Monitorovanie rádioaktívnych výpustí z JE ako súčasť ochrany zdravia ľudí
Summary:Bakalárska práca sa zaoberá problematikou monitorovania výpustí rádioaktívnych látok do životného prostredia. Popisuje požiadavky vyplývajúce z európskej a slovenskej legislatívy pre zabezpečenie kvality a ich implementáciu v procese monitorovania. Ďalej sa zaoberá bezpečnostnými a fyzikálno-chemickými vlastnosťami výpustí z jadrovej energetiky a popisom spôsobu a techniky monitorovania výpustí. Analyzuje riziká systému monitorovania vzhľadom na možnú stratu kontroly nad monitorovaním s následným vyhodnotením..
Key words:monitorovanie, výpuste, rádioaktívne látky

Current level of public release
 
Bylo zvoleno non-release of final thesis - záverečná práca bola vytvorená na základe zmluvy s iným komerčným subjektom.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited