19. 11. 2019  15:52 Alžbeta
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Identifikační číslo: 243
Univerzitní e-mail: karol.balog [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Katedra bezpečnostného inžinierstva (UIBE MTF)
 
Externí spolupracovník - Fakulta elektrotechniky a informatiky (STU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Bezpečnostné aspekty pri nakladaní tovaru do železničných vozňov
Autor: Bc. Mária Masaryková
Pracoviště: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Vedoucí práce: prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Oponent:Ing. Ivan Hrušovský, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Bezpečnostné aspekty pri nakladaní tovaru do železničných vozňov
Abstrakt:MASARYKOVÁ, Mária: Bezpečnostné aspekty nakladania tovaru do železničných vozňov. [Bakalárska práca]- Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav bezpečnostného a enviromentálneho inžinierstva. Školiteľ: prof. Ing. Karol Balog, PhD.- Trnava: MTF STU, 2011, strán 49. Práca sa zaoberá nakladaním tovaru do železničných vozňov. Tovar musí byť naložený v zmysle predpisov a ustanovení konkrétneho dopravcu, v tomto prípade Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a.s. Pri nedodržaní nakladacích podmienok, dochádza počas prepravy k posunutiu, uvoľneniu nákladu, resp. inému ohrozeniu bezpečnosti prepravy. Cieľom práce je osvojiť si poznatky a získať prehľad o nakladaní tovaru, oboznámiť sa s danou problematikou a poukázať na nedostatky s ňou súvisiace.
Klíčová slova:železničný vozeň, bezpečnosť, nakládka tovaru

Aktuální stupeň zveřejnění
 
poskytuje pouze anotace a abstrakty závěrečné práce, kontakty, pokud autor nebo školitel nesouhlasí se zveřejněním celého textu. Autor může uvést kontaktní údaje (jako nepovinné).


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně