28. 1. 2020  18:50 Alfonz
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Identifikačné číslo: 243
Univerzitný e-mail: karol.balog [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Katedra bezpečnostného inžinierstva (UIBE MTF)
 
Externý spolupracovník - Fakulta elektrotechniky a informatiky (STU)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Bezpečnostné aspekty pri nakladaní tovaru do železničných vozňov
Autor: Bc. Mária Masaryková
Pracovisko: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Vedúci práce: prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Oponent:Ing. Ivan Hrušovský, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Bezpečnostné aspekty pri nakladaní tovaru do železničných vozňov
Abstrakt:MASARYKOVÁ, Mária: Bezpečnostné aspekty nakladania tovaru do železničných vozňov. [Bakalárska práca]- Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav bezpečnostného a enviromentálneho inžinierstva. Školiteľ: prof. Ing. Karol Balog, PhD.- Trnava: MTF STU, 2011, strán 49. Práca sa zaoberá nakladaním tovaru do železničných vozňov. Tovar musí byť naložený v zmysle predpisov a ustanovení konkrétneho dopravcu, v tomto prípade Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a.s. Pri nedodržaní nakladacích podmienok, dochádza počas prepravy k posunutiu, uvoľneniu nákladu, resp. inému ohrozeniu bezpečnosti prepravy. Cieľom práce je osvojiť si poznatky a získať prehľad o nakladaní tovaru, oboznámiť sa s danou problematikou a poukázať na nedostatky s ňou súvisiace.
Kľúčové slová:železničný vozeň, bezpečnosť, nakládka tovaru

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie len anotácie a abstraktov záverečnej práce, kontaktov, ak autor alebo školiteľ nesúhlasia so zverejnením celého textu. Autor môže uviesť kontaktné údaje (ako nepovinné).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene