Oct 14, 2019   4:31 p.m. Boris
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Identification number: 243
University e-mail: karol.balog [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)
 
External colleague - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Analysis of the industrial accidents in the ZSSK Slovak rail
Written by (author): Ing. Zuzana Lunáková
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Opponent:Ing. Alena Tomengová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Analýza príčin vzniku pracovných úrazov v Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s.
Summary:Bakalárska práca je zameraná na analýzu Príčiny vzniku PÚ v ZSSK a.s. Opiera sa o interné predpisy a legislatívu ZSSK. V Bakalárskej práci som sa postupne zamerala na štruktúru ZSSK a.s., charakteristiku pracovných činností, systém zabezpečenia a riadenia BOZP, systém riadených dokumentov BOZP, štatistiku úrazovosti v SR, štatistiku úrazovosti v ZSSK a.s. a v konečnom dôsledku analýzu príčin vzniku PÚ ako aj realizáciu a účinnosť opatrení po ich vzniku. Ďalším krokom bakalárskej práce bola Analýza pracovnej úrazovosti vo vybraných pracovných profesiách. V prílohe je uvedená legislatíva týkajúca sa pracovnej úrazovosti a predpísané formuláre v zmysle legislatívy a špeciálne v podmienkach ZSSK a.s. Záverečná časť BP je venovaná Rozboru špecifického pracovného úrazu, jeho zhodnoteniu a návrhov opatrení.
Key words:pracovný úraz, bezpečnosť, ochrana zdravia pri práci

Current level of public release
 
access to annotation and abstracts of final thesis only. Contacts are provided if the author or the supervisor does not wish to release the whole thesis. The author can state his contact details (optional)..


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited