Sep 22, 2019   2:10 a.m. Móric
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Identification number: 243
University e-mail: karol.balog [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)
 
External colleague - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Disposal accident acid bases
Written by (author): Bc. Boris Juhás
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Opponent:Ing. Ivana Kasalová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Likvidácia havárií kyselín a zásad
Summary:Boris Juhás: Likvidácia havárií kyselína zásad.[Bakalárska práca] -- Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave, Ústav bezpečnostného a environmentálneho inžinierstva. Školiteľ: prof. Ing. Karol Balog, PhD. - Trnava: MtF STU, 2010. 43s. Kľúčové slová: kyselina, zásada, havária, dekontaminácia Hlavným cieľom na ktorí som sa zameral vo svojej bakalárskej práci bol popísať a zhodnotiť nebezpečné vlastnosti vybraných kyselín a zásad. Z materiálov, ktoré uvádzam v tejto práci vyplýva, že žieravé látky, kde kyseliny a zásady zaraďujeme patria medzi jednu z najrizikovejších skupín. V 1. časti práce som sa zameral na fyzikálne --chemické a nebezpečné vlastnosti vybraných kyselín a zásad. Kde som sa zameral najmä na kyselinu chlorovodíkovú. V 2. časti som venoval pozornosť haváriám, ktoré spôsobili kyseliny a na dekontamináciu zasiahnutého miesta kyselinami. V 3. časti som uviedol bezpečnostné podmienky pre prepravu a označovanie kyselín a zásad.
Key words:kyselina, zásada, havária, dekontaminácia

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet with no restrictions, incl. the right to provide sub-lincence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment formFinal thesis

Parts of thesis with postponed release:

Reviews for final thesis unlimited