Oct 15, 2019   1:35 p.m. Terézia
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Identification number: 243
University e-mail: karol.balog [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)
 
External colleague - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Analysis of the fire hazard of dust, produced by the bodywork workshop
Written by (author): Ing. Peter Nagy
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Opponent:Ing. Milan Kučma
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Analýza požiarneho nebezpečenstva prachu vznikajúceho v karosárskej dielni
Summary:Moja práca sa zaoberá vznikom prachu v karosárskej dielni. Popisom technologického procesu, pri ktorom vzniká tmelový prach. V práci je ďalej popísané odsávanie tohto prachu z pracoviska. V prevádzkach s možnosťou vzniku prachu existuje okrem nebezpečenstva požiaru aj nebezpečenstvo explózie prachu. Cieľom mojej práce bolo stanoviť teplotu vznietenia usadeného prachu a teplotu vznietenia rozvíreného prachu a následne stanoviť bezpečnostné opatrenia. Teoretická časť mojej práce sa v prvej časti zaoberá technológiou v dielni a s úkonmi čo sa tam vykonávajú. V druhej časti sú posúdene vlastnosti používaných materiálov hlavne z požiarneho nebezpečenstva. V tretej časti sú popísané požiarno-technické charakteristiky priemyselných prachov. Štvrtá časť je experimentálna. V poslednej piatej časti sa zaoberám z opatreniami na zníženie požiarneho rizika v dielni. V experimentálnej časti bolo vykonané meranie vlhkosti, sitová analýza, stanovenie teploty vznietenia usadeného prachu a stanovenie teploty vznietenia rozvíreného prachu.
Key words:proces horenia, proces výbuchu, minimálna teplota vznietenia usadeného prachu, priemyselné prachy, tmelový prach, minimálna teplota vznietenia rozvíreného prachu


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited