Oct 16, 2019   1:59 p.m. Vladimíra
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Identification number: 243
University e-mail: karol.balog [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)
 
External colleague - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Influence of varnishes on the process of cotton self-ignition of cotton
Written by (author): Ing. Ivan Hrušovský, PhD.
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Opponent:Ing. Jana Krajčovičová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vplyv fermeže na proces tepelného samovznietenia bavlny
Summary:HRUŠOVSKÝ, Ivan: Vplyv fermeže na proces tepelného samovznietenia bavlny. [Diplomová práca]-- Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav bezpečnostného a environmentálneho inžinierstva.- Školiteľ: Prof. Ing. Karol Balog, PhD.- Trnava: MtF STU, 2009. 74s. Kľúčové slová : samovznietenie, samozahrievanie, exotermická reakcia, termálna explózia Cieľom mojej diplomovej práce bolo zhodnotenie vplyvu ľanovej fermeže na proces samovznietenia bavlny. Teoretická časť pojednáva o existujúcich druhoch samovznietenia a je úvodnou časťou do tejto problematiky. Prvá časť sa venuje princípom samovznietenia a ich rozdeleniu na základe pôsobiacich faktorov. Druhá časť sa špecializuje na samovznietenie materiálov znečistených nenasýtenými olejmi. Tretia časť sa zaoberá už konkrétnou kombináciou bavlny a fermeže , pričom štvrtá rozoberá vplyv geometrie tuhej látky na proces samovznietenia. V experimentálnej časti je riešená problematika samotného vplyvu fermeže na proces samovznietenia bavlny za pomoci jednoduchého experimentu v teplovzdušnej peci. Výsledky meraní sú zhodnotené na základe teplotných charakteristík. V závere sú zhrnuté nadobudnuté informácie a odporúčanie pre prax.
Key words:samozahrievanie, samovznietenie, exotermická reakcia, termálna explózia


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited