Sep 15, 2019   3:57 p.m. Jolana, deň pracovného voľna - Sedembolestná Panna Mária
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Identification number: 243
University e-mail: karol.balog [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)
 
External colleague - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Overvoltage protections applied in Slovnaft, Joint Stock Company
Written by (author): Ing. František Sztruhár
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Opponent:Ing. Miroslav Šantavý
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bezpečnosť elektrických zariadení - Prepäťová ochrana v spoločnosti Slovnaft, a. s.
Summary:SZTRUHÁR, František: Bezpečnosť elektrických zariadení -- Prepäťová ochrana v spoločnosti Slovnaft, a.s.. [Diplomová práca]- Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav enviromentálneho a bezpečnostného inžinierstva.- Vedúci diplomovej práce: Prof. Ing. Karol Balog, PhD.- Trnava: MtF STU, 2009. 62 s. Kľúčové slová: Nebezpečenstvo, Bezpečnosť a ochrana, Prostredie s nebezpečenstvom výbuchu, Norma, Prepätie, Uzemnenie, Bleskozvodná sústava. Cieľom práce je objasnenie problematiky prepätia a prepäťových ochrán v chemickom priemysle a ich vplyv pri skladovaní motorových palív v skladovacích nádržiach. Dôležitým faktorom je aj zmena pôvodnej normy, ktorá sa zaoberá práve účinkami prepätia. Nová norma je platná od 1.2. 2009 a prináša zásadné zmeny aj v zabezpečení nových ale aj jestvujúcich skladovacích nádrží. Hlavná časť práce je zameraná na možné úpravy jestvujúcich nádrží a tým zvýšenie ich samotnej bezpečnosti. V prípade spoločnosti Slovnaft, a.s. je tento faktor veľmi významný aj z hľadiska toho, že podnik sa nachádza blízko centra hlavného mesta Slovenskej republiky. Svojou prácou chcem prispieť práve k zvýšeniu bezpečnosti skladovacích nádrží na motorové palivá a tým prispieť k ochrane života a zdravia obyvateľstva, predchádzať environmentálnym škodám a v neposlednom rade materiálnym škodám, ktoré by mohli vzniknúť v prípade prepätia.
Key words:Bleskozvodná sústava, Nebezpečenstvo, Bezpečnosť a ochrana


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited