Oct 17, 2019   3:04 p.m. Hedviga
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Identification number: 243
University e-mail: karol.balog [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)
 
External colleague - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Draft education employers and employees Slovak Gas Company in the
Written by (author): Ing. Július Balta
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Opponent:prof. Ing. Milan Oravec, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh vzdelávania zamestnávateľa a zamestnancov Slovenského plynárenského podniku v oblasti BOZP
Summary:Táto diplomová práca sa zaoberá firemným vzdelávaním, stabilizáciou zamestnancov a zvyšovaním ich výkonnosti pomocou firemného vzdelávania. V teoretickej časti je charakterizované firemné vzdelávanie ako cyklický proces, pozostávajúci zo štyroch etáp: identifikácie, plánovania, realizácie a vyhodnotenia vzdelávacích potrieb. V závere tejto časti práce je venovaná pozornosť využívaniu a riadeniu znalostí vo firme, procesu talent managementu - od identifikácie talentovaných ľudí až k využívaniu ich spôsobilostí. Praktická časť sa zaoberá implementáciou a vyhodnocovaním prínosov firemného vzdelávania v jednom z najväčších energetických podnikov na Slovensku.
Key words:firemné vzdelávanie, proces vzdelávania, identifikácia potreby vzdelávania, plánovanie vzdelávania, realizácia vzdelávania, vyhodnotenie vzdelávania, talent management, znalostný manažment


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited