Sep 15, 2019   4:04 p.m. Jolana, deň pracovného voľna - Sedembolestná Panna Mária
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Identification number: 243
University e-mail: karol.balog [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)
 
External colleague - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Security- technical proceeding of an object with social standing, at Slovenská sporiteľňa, Inc.
Written by (author): Ing. Miloš Kandel
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Opponent:Ing. Miroslav Šantavý
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bezpečnostnotechnické opatrenia budovy so spoločenským významom, Slovenskej sporiteľne, a.s.
Summary:ABSTRAKT Bc.KANDEL, Miloš: Bezpečnostnotechnické opatrenia budovy so spoločenským významom, Slovenskej sporiteľni,a.s.. [Diplomová práca]- Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav enviromentálneho a bezpečnostného inžinierstva.- Vedúci diplomovej práce: prof.Ing. Karol Balog, PhD.- Trnava: MtF STU, 2009. 80 s. Kľúčové slová: kritická infraštruktúra, bezpečnostná politika, spoločensky významná budova, integrovaný bezpečnostný systém, kontrolný zoznam, objektová a fyzická bezpečnosť, hodnotenie rizika, technická ochrana Diplomová práca je zameraná na spracovanie štandardu bezpečnostnotechnických opatrení budovy so spoločenským významom - právnického subjektu Slovenská sporiteľňa a.s., implementáciou platnej právnej úpravy, ktorého cieľom je funkčný, efektívny a z hľadiska finančnej náročnosti optimálny systém ochrany, cez vypracovanie kontrolných zoznamov a matice zodpovednosti. Teoretická časť je venovaná platnej legislatíve, požiadavkám na bezpečnosť kritickej infraštruktúry a oblastiam celkovej bezpečnostnej politiky, pre účel stanovenia bezpečnostných cieľov, priorít a požiadaviek pred úmyselnými a neúmyselnými hrozbami. Východiskovým dokumentom diplomovej práce je spracovanie kontrolného zoznamu požiadaviek pre zmiernenie bezpečnostného rizika, hodnotenie rizika a návrh opatrení technickej ochrany ako súčasti objektovej a fyzickej bezpečnosti.
Key words:kontrolný zoznam, technická ochrana, kritická infraštruktúra


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited