Oct 16, 2019   9:09 a.m. Vladimíra
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Identification number: 243
University e-mail: karol.balog [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)
 
External colleague - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The analysis of fire hazards in storage in large silos
Written by (author): Ing. Imrich Csontos
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Opponent:Ing. Štefan Galla, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Analýza požiarneho nebezpečenstva pri skladovaní poľnohospodárskych produktov vo veľkokapacitných silách
Summary:V mojej diplomovej práci som riešil požiarne nebezpečenstvo vybraných skladovaných produktov podľa rôznych hľadísk, znalostí a rozborov požiarov. Podávam výklad niekoľkých najdôležitejších požiadaviek na bezpečné skladovanie produktov vo veľkokapacitných silách. Hlavným zámerom bolo, aby nasadené sily a prostriedky podľa mojich výpočtov a technológia hasenia požiarov bola dostačujúca a adekvátna. Práca je rozdelená do šiestich kapitol.
Key words:požiare síl, hasenie síl, horľavosť poľnohospodárskych produktov, nebezpečenstvo veľkokapacitných síl


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited