Sep 18, 2019   12:24 p.m. Eugénia
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Identification number: 243
University e-mail: karol.balog [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)
 
External colleague - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Analysis of danger of keeping railroad crossing safety facility
Written by (author): Ing. Milan Daniš
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Opponent:Ing. Michal Vereš
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Analýza nebezpečenstva prevádzkovania priecestného zabezpečovacieho zariadenia
Summary:Diplomová práca sa zaoberá analýzou rizík vzniknutých pri prevádzke priecestných zabezpečovacích zariadení. Okrem analýzy súčasného stavu priecestných zabezpečovacích zariadení identifikoval som nebezpečenstvo zo strany cestnej premávky a to konkrétne vodičov dopravných prostriedkov, ale aj nebezpečenstvo zo strany železničnej dopravy a zabezpečovacích zariadení. V druhej časti som poukázal na možné následky a v poslednej časti som navrhol technické zlepšenia ako pre cestnú, tak aj pre železničnú prevádzku.
Key words:priecestné zabezpečovacie zariadenie, Priecestie, bezpečnosť železničnej dopravy


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited