Oct 20, 2019   10:39 a.m. Vendelín
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Identification number: 243
University e-mail: karol.balog [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)
 
External colleague - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The influence of electric power cut on safety of operation in railway station Trnava.
Written by (author): Ing. Jaroslav Nikel
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Opponent:Ing. Alojz Bartek, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vplyv výpadku elektrickej energie na bezpečnosť prevádzkovania železničnej stanice Trnava
Summary:Železničná doprava je priamo závislá na dodávke elektrického prúdu, ktorý bezprostredne vplýva na plynulosť i bezpečnosť prevádzky v každej železničnej stanici. Eliminácia rizík vyplývajúcich z prerušenia dodávky elektrickej energie je dôležitou úlohou pri plnení hospodárskych výsledkov, ktoré zahrňujú i bezpečnosť zamestnancov železníc a cestujúcej verejnosti. Jedným z mnohých riešení je použitie náhradného zdroja elektrickej energie.
Key words:koľaje,, Elektrická energia, bezpečnosť,


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited