Sep 22, 2019   4:09 a.m. Móric
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Identification number: 243
University e-mail: karol.balog [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)
 
External colleague - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Alternatives of application the methodology ARAMIS at prevention the technical hazards
Written by (author): Ing. Katarína Hanzalová
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Opponent:Ing. Miroslav Boleman, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Možnosti aplikácie metodiky ARAMIS pri prevencii technických rizík
Summary:Diplomová práca sa zaoberá možnosťou aplikácie metodiky ARAMIS pri prevencii technických rizík. Prvá časť obsahuje všeobecný popis metodológie ARAMIS so zameraním sa na kľúčové metódy MIRAS a MIMAH v procese posudzovania rizík. Druhá časť popisuje výhody a nevýhody metodiky ARAMIS v prevencii technických rizík a porovnáva ARAMIS s analýzou rizík zachytenej v slovenskej legislatíve. Tretia časť obsahuje praktickú časť mojej práce, v ktorej popisujem objektovú a fyzickú bezpečnosť vybraného objektu. Záver práce pozostáva zo zhodnotenia prínosu metodiky ARAMIS k možnostiam zvyšovania fyzickej a objektovej bezpečnosti.
Key words:objektovú a fyzickú bezpečnosť, ARAMIS, MIRAS A MIMAH


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited