Sep 15, 2019   8:11 a.m. Jolana, deň pracovného voľna - Sedembolestná Panna Mária
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Identification number: 243
University e-mail: karol.balog [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)
 
External colleague - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The assessment of the influence of liquid discharge released from the JAVYS, plc. site with respect to the environmental protection
Written by (author): Ing. Andrea Balogová
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Opponent:doc. Ing. Ivana Tureková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Hodnotenie vplyvov kvapalných výpustí z lokality JAVYS, a.s. vzhľadom na ochranu životného prostredia
Summary:Vo svojej diplomovej práci sa zaoberám priebehom vypúšťania kvapalných výpustí z lokality JAVYS, a.s. do recipientu Váh na základe limitných podmienok stanovených pre kvapalné výpuste dozornými orgánmi SR. Cieľom práce je zhodnotenie vypúšťania odpadových vôd, porovnanie jednotlivých výpustí s limitnými hodnotami, navrhnutie nepredpokladaných havarijných scenárov pre prípadný únik škodlivých látok do životného prostredia a na základe týchto únikov navrhnutie potenciálnych nápravných opatrení na ich zamedzenie a následné odstránenie škodlivých následkov.
Key words:životné prostredie, kvapalná výpusť, havarijný scenár, limitná hodnota, únik škodlivých látok


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited