Sep 18, 2019   9:37 a.m. Eugénia
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Identification number: 243
University e-mail: karol.balog [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)
 
External colleague - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Risks analysis for shifting works in railway station Bratislava východ.
Written by (author): Ing. Štefan Jasenický
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Opponent:Ing. Miroslav Boleman, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Analýza rizík posunovačských činností v železničnej stanici Bratislava východ
Summary:JASENICKÝ, Štefan: Analýza rizík posunovačských činností v železničnej stanici Bratislava východ [Diplomová práca] - Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav bezpečnostného a environmentálneho inžinierstva Školiteľ: prof. Ing. Karol Balog, PhD. - Trnava: MtF STU, 2009. 68 s. Práca sa venuje problematike posunovacích prác, pričom jej hlavným cieľom je hodnotenie rizík pri ich vykonávaní. Súčasťou práce sú aj bezpečnostné opatrenie na elimináciu rizík či ich úplné odstránenie. Zo zadania vyplýva, že sa jedná najmä o aplikáciu problematiky na podmienky práce v Železniciach Slovenskej republiky. V úvode práce je predstavená spoločnosť ako aj hodnotená činnosť. Následne je popísaná teória hodnotenia rizík s výberom vhodnej metódy pre dané hodnotenie rizík. Ďalšia časť práce hodnotenie rizík pre posunovacie práce v železničnej stanici Bratislava východ a zároveň navrhuje konkrétne bezpečnostné opatrenia určené na minimalizáciu rizík.
Key words:Nebezpečenstvo, ohrozenie, riziko


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited