Sep 19, 2019   8:15 a.m. Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Identification number: 243
University e-mail: karol.balog [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)
 
External colleague - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Safe using of portable fire extinguishers on F fire class
Written by (author): Bc. Paulína Žáková
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Opponent:doc. Ing. Jozef Martinka, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bezpečné prevádzkovanie ručných hasiacich prístrojov na požiare typu F
Summary:Táto bakalárska práca je zameraná na používanie hasiacich prostriedkov, ktoré sú vhodné na uhasenie požiarov jedlých tukov a olejov. V prvej časti som sa zamerala na triedy požiarov, konkrétne na triedu požiaru F, na jej charakterizáciu, nebezpečnosť, požiarovosť, vlastnosti jedlých olejov a tukov, činnosti a zariadenia spájané s ich používaním. Ďalšia časť bola zameraná na hasiace prostriedky, ktoré sú vhodné na hasenie požiarov triedy F. Následne som spracovala výsledky z doterajších experimentov zaoberajúcich sa hasením týchto požiarov rôznymi hasiacimi látkami. Posledným krokom bolo vyhotovenie kontrolných záznamov, zameraných na identifikáciu nebezpečenstiev pri manipulácii s jedlými olejmi a tukmi.
Key words:hasiaci prístroj, hasiace látky, požiare typu F, hasenie požiarov jedlých tukov a olejov

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses via academic / university library for study, scientific, educational and information purposes only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password).


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited