Oct 16, 2019   8:57 a.m. Vladimíra
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Identification number: 243
University e-mail: karol.balog [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)
 
External colleague - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Safety aspects of carrying out cleaning work
Written by (author): Ing. Mária Draxlerová
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Opponent:Ing. Ivana Kasalová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bezpečnostné aspekty vykonávania čistiacich prác
Summary:Prach je jedným z nebezpečných faktorov, ktorý negatívne vplýva na zdravie obyvateľov ako aj na životné prostredie. V mojej bakalárskej práci sa zameriavam na posúdenie prašnosti na pracovisku a jeho možného vplyvu na životné prostredie, zdravie zamestnancov a občanov pri výrobe cementárskych zmesí v Považskej cementárni Ladce a.s. Jej súčasťou posúdenia prašnosti je vplyv dlhodobého pôsobenia prachu na zdravie zamestnanca. Praktická časť sa zoberá navrhnutím kontrolných listov.
Key words:tuhý aerosól, cement, priemyselný prach, filtre na zachytávanie prachu

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses via academic / university library for study, scientific, educational and information purposes only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password).


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited