Oct 16, 2019   9:24 p.m. Vladimíra
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Identification number: 243
University e-mail: karol.balog [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)
 
External colleague - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Safety requirements in the reconstruction of the production plant
Written by (author): Ing. Roman Pfeiffer
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Opponent:Ing. Tomáš Chrebet, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bezpečnostné požiadavky pri rekonštrukcii výrobnej prevádzky
Summary:Zamestnanci v stavebných spoločnostiach na Slovensku a v zahraničí sú neustále vystavení možnému riziku úrazu. Preto by ich mali zamestnávatelia vo vysokej miere školiť ako aj motivovať k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, aby sa zabezpečil bezpečný chod prevádzky bez vzniku pracovných úrazov. Na základe toho som v tejto práci upriamil pozornosť na dodržiavanie stanovených bezpečnostných požiadaviek pri vykonávaní rekonštrukcie budovy a na zabezpečenie staveniska z hľadiska BOZP. V teoretickej časti práce sú informácie o úrazovosti na stavbách, základné povinnosti zúčastnených osôb, charakterizácia danej prevádzky a samozrejme legislatívne požiadavky pre bezpečnú prevádzku stavby. V praktickej časti som sa venoval analýze ohrozených činností a charakterizácii nebezpečenstva. Bodovou metódou som stanovil hodnoty rizika pre ručné výkopové práce a vŕtacie práce. Nakoniec som vytvoril kontrolné zoznamy na odhalenie nedostatkov pre jednotlivé vykonávané pracovné činnosti.
Key words:stavenisko, stavba, nebezpečenstvo, bezpečnosť

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited