Oct 17, 2019   5:05 p.m. Hedviga
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Identification number: 243
University e-mail: karol.balog [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)
 
External colleague - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Safety aspects of the operation of substations
Written by (author): Ing. Jaroslav Svátek
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Opponent:doc. Ing. Jozef Martinka, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bezpečnostné aspekty prevádzkovania na trakčných napájacích staniciach
Summary:Táto bakalárska práca je zameraná na posúdenie nebezpečenstiev a ohrození zariadení trakčnej napájacej stanici. Jej súčasťou je posúdenie prác vykonávaných v rozvodni 110 kV, rozvodni 25 kV, akumulátorovni, kompresorovni, skladoch. Bakalárska práca je rozdelená do piatich častí. V prvej je popísaný rozvoj železničnej dopravy, druhej základné predpisy pre prevádzkovanie trakčných napájacích staníc, v tretej časti sú ciele bakalárskej práce. V ďalšej časti je charakterizácia nebezpečenstiev a ohrození a v poslednej, piatej, činnosti zamerané na odstránenie nebezpečenstiev.
Key words:výkonové transformátory, ochranné systémy, elektrické rozvodne

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited