19. 10. 2019  11:50 Kristián
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Identifikační číslo: 243
Univerzitní e-mail: karol.balog [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Katedra bezpečnostného inžinierstva (UIBE MTF)
 
Externí spolupracovník - Fakulta elektrotechniky a informatiky (STU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Previerka skladu nebezpečných látok
Autor: Ing. Zuzana Štefáková
Pracoviště: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Vedoucí práce: prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Oponent:doc. Ing. Ivana Tureková, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Previerka skladu nebezpečných látok
Abstrakt:Témou mojej bakalárskej práce je Previerka skladu nebezpečných chemických látok. Svoju pozornosť venujem najprv všeobecne nebezpečným látkam, ktoré predstavujú nebezpečenstvo jak pre zdravie ľudí, tak aj pre životné prostredie, základným definíciam a legislatíve z tejto oblasti. Uvádzam klasifikáciu nebezpečných látok podľa rozličných kritérií. Pri manipulácií s nebezpečnými látkami sa zaoberám najmä opatreniami a ich negatívnymi účinkami na zdravie ľudí. Osobitne však rozoberám otázku vzájomnej znášanlivosti rôznych chemických látok, nakoľko poznatky z tejto oblasti predstavujú základ prevencie havárií nebezpečných látok pri skladovaní, keďže niektoré druhy látok môžu pri vzájomnom kontakte nepredvídateľne reagovať. Ďalej sústredím svoju pozornosť na sklady a požiadavky vzťahujúce sa na ne, na skladovanie látok ako celok a nakoniec na požiadavky pre skladovanie vybraných druhov nebezpečných látok. V posledných troch kapitolách sa zameriavam na prípadný únik nebezpečných látok, prípadne haváriu a spôsoby jej likvidácie, bezpečnostný audit skladovanie a na záver uvádzam príklady kontrolných záznamov pre jednotlivé aspekty skladovania, ktoré musia byť z hľadiska bezpečnosti kontrolované a najmä dodržiavané.
Klíčová slova:nebezpečná látka a prípravok, bezpečnostné značenie, skladovanie nebezpečných látok

Aktuální stupeň zveřejnění
 
zpřístupňování digitální rozmnoženiny školního díla prostřednictvím akademické / univerzitní knihovny na studijní, vědecké, vzdělávací a informační účely pouze uživatelům v rámci vysoké školy (kontrola přístupu na základě IP adres počítačů nebo prostřednictvím jména a hesla).


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně