19. 10. 2019  18:58 Kristián
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Identifikačné číslo: 243
Univerzitný e-mail: karol.balog [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Katedra bezpečnostného inžinierstva (UIBE MTF)
 
Externý spolupracovník - Fakulta elektrotechniky a informatiky (STU)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Previerka skladu nebezpečných látok
Autor: Ing. Zuzana Štefáková
Pracovisko: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Vedúci práce: prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Oponent:doc. Ing. Ivana Tureková, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Previerka skladu nebezpečných látok
Abstrakt:Témou mojej bakalárskej práce je Previerka skladu nebezpečných chemických látok. Svoju pozornosť venujem najprv všeobecne nebezpečným látkam, ktoré predstavujú nebezpečenstvo jak pre zdravie ľudí, tak aj pre životné prostredie, základným definíciam a legislatíve z tejto oblasti. Uvádzam klasifikáciu nebezpečných látok podľa rozličných kritérií. Pri manipulácií s nebezpečnými látkami sa zaoberám najmä opatreniami a ich negatívnymi účinkami na zdravie ľudí. Osobitne však rozoberám otázku vzájomnej znášanlivosti rôznych chemických látok, nakoľko poznatky z tejto oblasti predstavujú základ prevencie havárií nebezpečných látok pri skladovaní, keďže niektoré druhy látok môžu pri vzájomnom kontakte nepredvídateľne reagovať. Ďalej sústredím svoju pozornosť na sklady a požiadavky vzťahujúce sa na ne, na skladovanie látok ako celok a nakoniec na požiadavky pre skladovanie vybraných druhov nebezpečných látok. V posledných troch kapitolách sa zameriavam na prípadný únik nebezpečných látok, prípadne haváriu a spôsoby jej likvidácie, bezpečnostný audit skladovanie a na záver uvádzam príklady kontrolných záznamov pre jednotlivé aspekty skladovania, ktoré musia byť z hľadiska bezpečnosti kontrolované a najmä dodržiavané.
Kľúčové slová:nebezpečná látka a prípravok, bezpečnostné značenie, skladovanie nebezpečných látok

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie digitálnej rozmnoženiny školského diela prostredníctvom akademickej/univerzitnej knižnice na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely len používateľom v rámci vysokej školy (kontrola prístupu na základe IP adries počítačov alebo prostredníctvom mena a hesla).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene