Oct 24, 2019   6:59 a.m. Kvetoslava
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Identification number: 243
University e-mail: karol.balog [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)
 
External colleague - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:The checklist for rapid assessment for safe storage of materials
Written by (author): Ing. Lenka Tibenská
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Opponent:Ing. Tomáš Chrebet, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Kontrolný záznam pre rýchle posúdenie bezpečného skladovania látok
Summary:V teoretickej časti mojej bakalárskej práce sa venujem charakterizácii cieľovej skupiny látok, ktoré sú v mojom prípade mrazené potraviny, zhrnula som základné poznatky o potravinách a ich najdôležitejších vlastnostiach. Pre vypracovanie kontrolného záznamu, ktorý nám odhalí možné riziká na danom pracovisku je dôležité aj vymedzenie hygienických požiadaviek, ktoré treba dodržiavať pri skladovaní potravín, požiadaviek na teplotu, čistotu, na používané zariadenia, meranie teploty a vetranie. V krátkosti som zhrnula aj iné metódy na odhad nebezpečenstva. Medzi ne patrí aj analýza nebezpečenstiev a metóda kritických kontrolných bodov ( systém HACCP ), ktorá v Potravinovom kódexe Slovenskej republiky zavádza pojem HACCP ako Správnu výrobnú prax. Praktická časť práce je zameraná na podnik Mraziarne Kovačič, konkrétne na vypracovanie kontrolného záznamu pre osobnú hygienu na pracovisku, prevádzkovú hygienu a balenie a označovanie výrobkov. Druhou oblasťou, na ktorú som sa zamerala je systém HACCP, kde som v tabuľkách zhrnula postupy monitorovania kritických bodov a analýzu nebezpečenstiev pri rizikách biologických, chemických a fyzikálnych.
Key words:bezpečnosť potravín, kontrolný záznam, HACCP, skladovanie potravín

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses via academic / university library for study, scientific, educational and information purposes only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password).


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited