Sep 21, 2019   4:43 a.m. Matúš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Identification number: 243
University e-mail: karol.balog [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)
 
External colleague - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:New trends in the use of water as the extinguishing agent
Written by (author): Ing. Katarína Hudecová
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Opponent:Ing. Jana Krajčovičová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Nové trendy používania vody ako hasiacej látky
Summary:HUDECOVÁ, Katarína: New trends in the use of water as the extinguishing agent [Bachelor thesis] -- Slovak University of Technology in Bratislava. Faculty of Materials Science and Technology in Trnava; Institute of Safety and Environmental Engineering. Supervisor: prof. Ing. Karol Balog, PhD. -- Trnava: MTF STU, 2012, 70 p. Hlavným cieľom mojej bakalárskej práce je nájsť a popísať nové trendy používania vody ako hasiacej látky. Keďže je voda najrozšírenejšou látkou na Zemi, je dôležite predstaviť nové možnosti využitia vody v tejto problematike. Vodná hmla preukázala výborné hasiace schopnosti, a preto sa používa vo veľkej časti národného hospodárstva aj na také horľavé materiály a látky, na ktoré sa voda používať nemohla. Vodná hmla je výhodná nielen z pohľadu ochrany zdravia ľudí, ochrany majetku a životného prostredia, ale aj z ekonomického hľadiska. Voda aplikovaná v malých kvapôčkach pomocou vysokého alebo nízkeho tlaku efektívne hasí oheň v rôznych prostrediach a podmienkach, s využitím minimálneho objemu vody.
Key words:prenosné hasiace systémy vodnej hmly, stabilné hasiace systémy vodnej hmly, triedy požiarov, vodná hmla, požiarovosť

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited