Oct 21, 2019   4:59 a.m. Uršuľa
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Identification number: 243
University e-mail: karol.balog [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)
 
External colleague - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:shipments of spent nuclear fuel by rail
Written by (author): Ing. Marek Hesko
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Opponent:doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Preprava vyhoretého jadrového paliva po železnici
Summary:Hesko Marek: Preprava vyhoretého jadrového paliva po železnici. Trnava. (Bakalárska práca) -- Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave, Ústav bezpecnostného a enviromentálneho inžinierstva. -- Školitel: prof. Ing. Karol Balog, PhD. -- Trnava: MtF STU, 2010, 50s. Táto práca sa zaoberá prepravou vyhoretého jadrového paliva. Definuje vyhoreté jadrové palivo ako pojem a čo všetko obnáša táto preprava od objednávky tejto prepravy až po príchod zásielky do miesta určenia. Ďalej popisuje postup, ktorý treba spraviť v prípade mimoriadnych udalostí a organizáciu práce na odstránenie a eliminovanie už vzniknutého problému
Key words:vyhoreté jadrové palivo, bezpečnosť, organizácia dopravných činností

Current level of public release
 
access to annotation and abstracts of final thesis only. Contacts are provided if the author or the supervisor does not wish to release the whole thesis. The author can state his contact details (optional)..


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited