Sep 22, 2019   8:09 a.m. Móric
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Identification number: 243
University e-mail: karol.balog [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)
 
External colleague - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Safety requirement for the operation of moving railroad engines
Written by (author): Ing. Ivan Kolarik
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Opponent:Ing. Jozef Harangozó, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bezpečnostné požiadavky na prevádzkovanie hnacích dráhových vozidiel
Summary:Cieľom bakalárskej práce je identifikovať riziká prevádzky hnacích dráhových vozidiel v súvislosti s poškodeniami hnacích dráhových vozidiel zapríčinenými nárazom do prekážky v prechodovom priereze, ktorých príčiny nie sú ovplyvniteľné obsluhou hnacích dráhových vozidiel s podrobnejším zameraním na poškodenia čelných skiel. V prvej kapitole opíšem problematiku prevádzkovania vlakov osobnej dopravy na Slovensku, kategórie osobných vlakov, špecifikáciu používaných hnacích dráhových vozidiel a požiadavky na rušňovodičov. Obsahom druhej kapitoly budú požiadavky na prevádzkovanie hnacích dráhových vozidiel so zameraním na platnú legislatívu, technické požiadavky na zabezpečenie bezpečnej a spoľahlivej prevádzky, údržbu a bezpečnosť pri práci rušňovodičov. Tretiu kapitolu bude tvoriť úvod do problematiky tzv. násilných poškodení hnacích dráhových vozidiel, identifikácia možných príčin a dôsledkov týchto poškodení vzniknutých počas prevádzky hnacích dráhových vozidiel v Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. Súčasťou tretej kapitoly bude identifikácia príčin ohrozenia bezpečnosti rušňovodičov v dôsledku poškodenia čelného skla na základe analýzy skutočných poškodení čelných skiel. Vo štvrtej kapitole navrhnem možnosti zníženia pravdepodobnosti ohrozenia bezpečnosti rušňovodičov realizáciou prevádzkových úprav hnacích dráhových vozidiel nahradením doteraz používaných bezpečnostných skiel novými typmi.
Key words:čelné sklo, dolnosť, rušňovodič, bezpečnosť

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited