14. 10. 2019  9:59 Boris
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Identifikačné číslo: 243
Univerzitný e-mail: karol.balog [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Katedra bezpečnostného inžinierstva (UIBE MTF)
 
Externý spolupracovník - Fakulta elektrotechniky a informatiky (STU)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Objektivizácia osvetlenia vo výrobnom podniku Samsung Voderady
Autor: Ing. Peter Šarvaic
Pracovisko: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Vedúci práce: prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Oponent:Ing. Tomáš Chrebet, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Objektivizácia osvetlenia vo výrobnom podniku Samsung Voderady
Abstrakt:ŠARVAIC, Peter: Objektivizácia osvetlenia vo výrobnom podniku Samsung Voderady. [Bakalárska práca]- Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav bezpečnostného a environmentálneho inžinierstva.- Školiteľ: prof. Ing. Karol Balog, PhD.- Trnava: MTF STU, 2010. 57s. V súčasnosti sa v pracovnom prostredí kladie veľký dôraz na bezpečnosť a pracovnú pohodu. Dosiahnutie týchto požiadaviek počas nočných hodín veľmi závisí aj od umelého osvetlenia. Keďže osvetlenie spadá do môjho študijného odboru, zamestnávateľ ma požiadal o posúdenie skutkového stavu umelého osvetlenia administratívneho priestoru O-206. Spomenutá miestnosť slúži na vykonávanie aktivít ako sú práca na PC, čítanie a písanie. Pre tieto zvýšené zrakové výkony zodpovedajú i minimálne limity, ktoré sú dôsledne (striktne) stanovené. Cieľom mojej práce je aktuálne a pravdivo zhodnotiť získané údaje a funkčnosť osvetľovacej sústavy.
Kľúčové slová:umelé osvetlenie, osvetlenosť, objektivizácia osvetlenia

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie len anotácie a abstraktov záverečnej práce, kontaktov, ak autor alebo školiteľ nesúhlasia so zverejnením celého textu. Autor môže uviesť kontaktné údaje (ako nepovinné).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene