Sep 21, 2019   2:38 a.m. Matúš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Identification number: 243
University e-mail: karol.balog [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)
 
External colleague - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Analysis and safe management process while transporting dangerous materials with a chosen train loading dock within the Slovak Republic Railways
Written by (author): Bc. Iveta Vicianová
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Opponent:Ing. Ivan Hrušovský, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Analýza a riadenie rizík pri preprave nebezpečných látok vo vybranej zriaďovacej stanici ŽSR
Summary:Predmetom mojej bakalárskej práce je ,,Analýza a riadenie rizík pri preprave nebezpečných látok vo vybranej zriaďovacej stanici ŽSR" V prvej kapitole sa venujem významu železničnej dopravy, jej charakteristike a jej transformácii. V tejto kapitole venujem pozornosť spoločnosti CARGO, a. s., ktorá je najvyužívanejším poskytovateľom služieb koľajovej dopravy. Druhá kapitola je zameraná na prepravu nebezpečných látok po železnici. Popisujem povinnosti k rozdeleniu, baleniu a označeniu nebezpečných látok identifikačnými číslami. V nasledujúcich kapitolách analyzujem systém zabezpečenia a ochrany nebezpečných látok, ako aj rádioaktívnych látok počas prepravy. Opisujem systém záchranných opatrení, postup pri zistení zvýšenej radiácie a následné opatrenia pri výskyte zásielok vykazujúcich rádioaktivitu.
Key words:mimoriadna udalosť, nebezpečný tovar, nebezpečná látka

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses via academic / university library for study, scientific, educational and information purposes only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password).


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited