Sep 20, 2019   8:01 a.m. Ľuboslav, Ľuboslava
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Identification number: 243
University e-mail: karol.balog [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)
 
External colleague - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Safety requirements for professional drivers in traffic
Written by (author): Ing. Ladislav Badžo
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Opponent:Ing. Alojz Bartek, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bezpečnostné požiadavky na profesionálnych vodičov v cestnej premávke
Summary:V posledných desaťročiach je stúpajúca tendencia využitia prepravy po cestných komunikáciách. Avšak nie je venovaná dostatočná pozornosť analýze rizík, ktoré vplývajú na profesionálnych vodičov. Preto považujem za potrebné tieto rizika definovať, analyzovať a v neposlednom rade riešiť najzávažnejšie z nich. Je dôležité venovať sa prevencii vzniku mimoriadnych udalostí pri výkone povolania profesionálny vodič, pretože oblasť dopadu na spoločnosť môže byť závažná, ako sa v minulosti niekoľko krát ukázalo. Zámerom diplomovej práce bolo poukázať na potrebu bezpečnostných požiadaviek na profesionálnych vodičov v cestnej premávke. Vykonávanie profesie profesionálneho vodiča znamená v mnohých prípadoch zvládať veľa vypätých a stresových situácií. V tejto profesii existuje veľa faktorov, ktoré môžu ovplyvniť bezpečnosť a plynulú prevádzku vozidla prepravujúceho tovar, nebezpečné veci, alebo osoby. Preto je dôležité analyzovať pracovné riziká a definovať tie, ktoré predstavujú najväčšiu hrozbu. Východiskom pri spracovávaní diplomovej práce boli znalosti s mojej doterajšej praxe, vedomosti nadobudnuté pri zhromažďovaní a štúdiu materiálov a informácií o skúmanej problematike ale aj konštruktívne diskusie a konzultácie s odborníkmi a intenzívna spolupráca so školiteľom.
Key words:rizikový faktor, analýza rizika, prepravný proces, profesionálny vodič


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited