Sep 15, 2019   6:01 p.m. Jolana, deň pracovného voľna - Sedembolestná Panna Mária
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Identification number: 243
University e-mail: karol.balog [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)
 
External colleague - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Manipulation and transport of danger materials by railways in Slovnaft
Written by (author): Ing. Karin Tóthová
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Opponent:Ing. Miroslav Boleman, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Manipulácia a preprava nebezpečných látok v železničných cisternách v rafinérii Slovnaft, a.s.
Summary:Práca je zameraná na zhodnotenie zavedenia všetkých bezpečnostných opatrení pri manipulácii a preprave nebezpečných látok v železničných cisternách v SLOVNAFT, a.s. vyplývajúcich zo súčasnej legislatívy a hodnotí aj pripravenosť podniku na aktualizáciu všetkých procesov a dokumentov pri zmene legislatívy. Diplomová práca je rozdelená na tri časti. V prvej časti je zhrnutá európska a slovenská legislatíva. V druhej časti je popísaný proces manipulácie a nakladania s nebezpečnými látkami v SLOVNAFT, a.s.. Posledná časť je zameraná na zhodnotenie nakládky nebezpečných látok do železničných cisterien, vyhodnotenie konkrétnej neštandardnej situácie v SLOVNAFT, a.s. a vykonanie kontrolného listu s vyhodnotením rozšírenou bodovou metódou. Ďalším krokom je navrhnutie nápravných opatrení na zlepšenie procesu za účelom neustáleho zlepšovania bezpečnosti práce.
Key words:nebezpečné látky , vybrané nebezpečné látky, železničné cisterny, REACH


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited