Oct 21, 2019   10:17 p.m. Uršuľa
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Identification number: 243
University e-mail: karol.balog [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)
 
External colleague - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Safety of products used for maitenance of garden and importance of its marking
Written by (author): Ing. Monika Lopatková
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Opponent:RNDr. Maroš Sirotiak, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bezpečnosť výrobkov používaných pri údržbe záhrad a význam ich bezpečnostného značenia
Summary:Predmetom diplomovej práce je bezpečnosť výrobkov používaných pri údržbe záhrad a význam ich bezpečnostného značenia. Prvá časť práce je zameraná na legislatívne požiadavky na bezpečnosť jednotlivých výrobkov používaných v domácom prostredí, vymedzuje základné pojmy. V druhej časti sú všeobecne popísané riziká vznikajúce pri údržbe záhrad a detailnejšie sa venujem vybraným výrobkom používaných v záhradách a to nožniciam na živý plot, kosačkám a rebríkom. V tretej časti sa venujem bezpečnostnému značeniu. V poslednej časti navrhujem kontrolný list na overenie bezpečnosti vybraných záhradných výrobkov. V závere diplomovej práce hodnotím kontrolné listy, návody na obsluhu a dodržiavanie bezpečnostných predpisov pri údržbe záhrad.
Key words:bezpečnosť, rebrík, bezpečnostné značky, ochranné pracovné prostriedky, riziko, nebezpečie, nožnice na živý plot, kosačka

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses via academic / university library for study, scientific, educational and information purposes only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password).


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited