Sep 19, 2019   8:13 a.m. Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Identification number: 243
University e-mail: karol.balog [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)
 
External colleague - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Hazard of electrical and electronic equipment used in households in terms of their thermal initiation
Written by (author): Ing. Peter Viselka
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Opponent:Ing. Jana Krajčovičová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Nebezpečenstvo elektrických a elektronických zariadení používaných v domácnosti z hľadiska ich tepelnej iniciácie
Summary:Prvá kapitola sa venuje charakteristike vybraných elektrických spotrebičov, horľavosti tuhých materiálov, popisu textilných materiálov z hľadiska pôvodu, zloženia a správania sa v procese horenia, testovacím metódam horľavosti používaných v SR. Druhá kapitola sa zaoberá teplom, šírením tepla, spôsobom šírenia tepla cez textilný materiál, spôsobom merania teploty a tepelného toku. Tretia kapitola je venovaná analýze vybraných elektrických spotrebičov, meraniu tepelného toku, meraniu teploty povrchu. Záverečná kapitola je venovaná testovaniu zápalnosti vybraných textilných vzoriek vplyvom pôsobenia tepelného toku.
Key words:tepelný tok, rádiometer, radiačné teplo, elektrické spotrebiče, textílie

Current level of public release
 
access to annotation and abstracts of final thesis only. Contacts are provided if the author or the supervisor does not wish to release the whole thesis. The author can state his contact details (optional)..


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited