Sep 22, 2019   8:26 a.m. Móric
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Identification number: 243
University e-mail: karol.balog [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)
 
External colleague - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:requirements for personal protective equipment for welder
Written by (author): Ing. Barbora Budinská
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Opponent:Ing. Tomáš Chrebet, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bezpečnostné požiadavky na osobné ochranné pracovné prostriedky zvárača
Summary:Zváranie patrí medzi najrizikovejšie priemyselné činnosti, pretože predstavuje kombináciu bezpečnostných a zdravotných rizík pre zvárača. Diplomová práca sa zaoberá významom ochrany tela a priblížením nebezpečenstiev vznikajúcich pri zváraní a príbuzných procesoch. V teoretickej časti zhrňujeme legislatívne a bezpečnostné požiadavky na OOPP pre zvárača a ich rozdelenie. V experimentálnej časti uskutočňujeme cieľ diplomovej práce posúdením bezpečnostných požiadaviek vybraných OOPP v konkrétnom zváracom pracovisku. Celkový cieľ realizujeme pomocou návrhu postupu čiastkových cieľov, kde identifikujeme nebezpečenstvá pri oblúkovom zváraní, analyzujeme ohrozenie priestoru, technické prostriedky a zariadenia a posúdime bezpečnostné požiadavky vybraných OOPP. Pre overenie stavu bolo zostavených niekoľko kontrolných listov, analýza bezpečnosti práce, dotazník pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri zváraní. Dôležitú etapu predstavuje zhrnutie informácií uvádzaných na OOPP a následné porovnanie z informáciami uvádzanými na vybraných OOPP v konkrétnom zváracom pracovisku. Na základe zistení sme vyhodnotili splnenie bezpečnostných požiadaviek OOPP. Výsledky zistení sú podkladom pre závery a odporúčania pre prax.
Key words:osobné ochranné pracovné prostriedky, zváranie, nebezpečenstvo


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited