20. 10. 2019  23:46 Vendelín
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Identifikační číslo: 243
Univerzitní e-mail: karol.balog [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Katedra bezpečnostného inžinierstva (UIBE MTF)
 
Externí spolupracovník - Fakulta elektrotechniky a informatiky (STU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Analýza nebezpečenstva výronu amoniaku pri prevádzkovaní zimného štadióna
Autor: Ing. Martin Holkovič
Pracoviště: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Vedoucí práce: prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Oponent:Mgr. Juraj Puškel
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Analýza nebezpečenstva výronu amoniaku pri prevádzkovaní zimného štadióna
Abstrakt:Predmetom diplomovej práce je poukázať na analýzu nebezpečenstva pri prevádzkovaní Mestského zimného štadióna. Prvá kapitola je zameraná na priblíženie havárií súvisiacich s únikom amoniaku na zimných štadiónoch, charakteristiku vybraného zimného štadióna a popísanie technických požiadaviek na jeho bezpečnú prevádzku. V druhej kapitole sa sústreďujem na identifikáciu nebezpečenstva a možnosti riadenia rizika prevádzky zimného štadióna, ďalej vyhodnocujem nebezpečenstvo a navrhujem protiopatrenia. Kapitola je ukončená analýzou rizika pri výrone amoniaku a opisom funkcionality chladiaceho zariadenia. Ďalšia kapitola je venovaná požiarnemu nebezpečenstvu a ohrozeniu pri havárii chladiarenského zariadenia z pohľadu zabezpečenia, prevencie, opatrenie na zdolávanie požiaru alebo zásahu pri výrone amoniaku. V poslednej kapitole som na základe analyzovaných rizík namodeloval havarijné situácie úniku amoniaku za pomoci programu ALOHA a Fire GIS a následne som analyzoval výsledky.
Klíčová slova:zimný štadión, chladiarenské zariadenie, simulácia pri výrone - úniku amoniaku, únik nebezpečnej látky, protipožiarne zabezpečenie

Aktuální stupeň zveřejnění
 
poskytuje pouze anotace a abstrakty závěrečné práce, kontakty, pokud autor nebo školitel nesouhlasí se zveřejněním celého textu. Autor může uvést kontaktní údaje (jako nepovinné).


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně