20. 10. 2019  23:31 Vendelín
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Identifikačné číslo: 243
Univerzitný e-mail: karol.balog [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Katedra bezpečnostného inžinierstva (UIBE MTF)
 
Externý spolupracovník - Fakulta elektrotechniky a informatiky (STU)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Analýza nebezpečenstva výronu amoniaku pri prevádzkovaní zimného štadióna
Autor: Ing. Martin Holkovič
Pracovisko: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Vedúci práce: prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Oponent:Mgr. Juraj Puškel
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Analýza nebezpečenstva výronu amoniaku pri prevádzkovaní zimného štadióna
Abstrakt:Predmetom diplomovej práce je poukázať na analýzu nebezpečenstva pri prevádzkovaní Mestského zimného štadióna. Prvá kapitola je zameraná na priblíženie havárií súvisiacich s únikom amoniaku na zimných štadiónoch, charakteristiku vybraného zimného štadióna a popísanie technických požiadaviek na jeho bezpečnú prevádzku. V druhej kapitole sa sústreďujem na identifikáciu nebezpečenstva a možnosti riadenia rizika prevádzky zimného štadióna, ďalej vyhodnocujem nebezpečenstvo a navrhujem protiopatrenia. Kapitola je ukončená analýzou rizika pri výrone amoniaku a opisom funkcionality chladiaceho zariadenia. Ďalšia kapitola je venovaná požiarnemu nebezpečenstvu a ohrozeniu pri havárii chladiarenského zariadenia z pohľadu zabezpečenia, prevencie, opatrenie na zdolávanie požiaru alebo zásahu pri výrone amoniaku. V poslednej kapitole som na základe analyzovaných rizík namodeloval havarijné situácie úniku amoniaku za pomoci programu ALOHA a Fire GIS a následne som analyzoval výsledky.
Kľúčové slová:zimný štadión, chladiarenské zariadenie, simulácia pri výrone - úniku amoniaku, únik nebezpečnej látky, protipožiarne zabezpečenie

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie len anotácie a abstraktov záverečnej práce, kontaktov, ak autor alebo školiteľ nesúhlasia so zverejnením celého textu. Autor môže uviesť kontaktné údaje (ako nepovinné).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene