Oct 18, 2019   1:10 a.m. Lukáš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Identification number: 243
University e-mail: karol.balog [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)
 
External colleague - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Risk of the firefighters by extinguish in the inner space with a hight heat flux
Written by (author): Ing. Stanislav Rusinko
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Opponent:Ing. Miroslav Boleman, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Ohrozenie zásahových jednotiek pri likvidácii požiaru vo vnútorných priestoroch s výskytom vysokého tepelného toku
Summary:Táto diplomová práca je zameraná na požiar vo vnútornom priestore s výskytom vysokého tepelného toku a následného ohrozenia zásahových jednotiek. V úvode je podrobne rozpracovaný požiar vo vnútornom priestore, jeho teplota, šírenie, teplotný priebeh požiaru, produkty spaľovania a ich vlastnosti, faktory ovplyvňujúce požiar a to najme jeho geometriu, ako požiar pôsobí na stropy na okná a ďalšie časti bytového zariadenia. V praktickej časti diplomovej práce bolo cieľom určiť kritický tepelný tok zo zdroja požiaru a to pomocou modelu miestneho zdroja radiácie a radiačného modelu priestorového plameňa a ich výpočtami intenzity tepelného žiarenia javu pool fire na cielený objekt, prostredníctvom vybraných požiarnych scenárov.
Key words:flash over, back draft, pool fire

Current level of public release
 
access to annotation and abstracts of final thesis only. Contacts are provided if the author or the supervisor does not wish to release the whole thesis. The author can state his contact details (optional)..


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited