22. 10. 2020  9:06 Sergej
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Identifikačné číslo: 243
Univerzitný e-mail: karol.balog [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Fakulta elektrotechniky a informatiky (STU)
Externý spolupracovník - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave (STU)

Kontakty
     
Výučba
     
Projekty          
Orgány
     
Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Bezpečnosť elektrických výrobkov používaných v domácnosti a význam ich bezpečnostného značenia
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce:
prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Oponent:
Ing. Jozef Koreň
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Bezpečnosť elektrických výrobkov používaných v domácnosti a význam ich bezpečnostného značenia
Abstrakt:
Diplomová práca sa zaoberá bezpečnosťou elektrických výrobkov používaných v domácnosti a významom ich bezpečnostného značenia. Cieľom práce je na základe spracovaných podkladov navrhnúť kontrolné listy na posúdenie bezpečnostných značení a posúdiť bezpečnosť elektrických výrobkov používaných v domácnosti. Prvá kapitola hovorí o legislatívnych požiadavkách na bezpečnosť. V tretej kapitole sú analyzované nebezpečenstvá elektrických a elektronických výrobkov. Posúdenie bezpečnostných značení je vo štvrtej kapitole. Kontrolné listy na overenie vhodnosti bezpečnostných značení sú v piatej kapitole. Šiesta kapitola je zhrnutím informácií z kontrolných listov. V diplomovej práci je 48 tabuliek a 18 obrázkov.
Kľúčové slová:
bezpečnosť, bezpečnostné značenie, elektrický spotrebič

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie len anotácie a abstraktov záverečnej práce, kontaktov, ak autor alebo školiteľ nesúhlasia so zverejnením celého textu. Autor môže uviesť kontaktné údaje (ako nepovinné).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene