Oct 18, 2019   1:36 p.m. Lukáš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Identification number: 243
University e-mail: karol.balog [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)
 
External colleague - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Requirements for fire protection of storages with hazardous substances
Written by (author): Ing. Michaela Horváthová
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Opponent:Ing. Milan Kučma
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Požiadavky na protipožiarnu ochranu skladov s nebezpečnými látkami
Summary:Cieľom mojej diplomovej práce je analyzovať protipožiarne vybavenie v centrálnom sklade tekutých surovín v podniku Chemolak a.s. a navrhnúť vhodný postup pre posúdenie požiarneho rizika v tomto sklade. Prvá kapitola mojej diplomovej práce je zameraná na priblíženie legislatívnych požiadaviek na skladovanie nebezpečných látok. V druhej kapitole sa sústreďujem na identifikáciu nebezpečenstva, vyhodnoteniu nebezpečenstva a návrhu opatrení na minimalizáciu zistených nebezpečenstiev. V tejto kapitole uvádzam aj niektoré modelové situácie úniku vybraných horľavých kvapalín a ich dosah na okolie podniku pomocou programu ALOHA. Tretia kapitola je venovaná analýze požiarnotechnickej ochrany vo vybranom sklade a návrhu na zlepšenie tejto ochrany. V poslednej kapitole je navrhnutý vhodný postup posúdenia požiarneho rizika vo vybranom sklade.
Key words:horľavé kvapaliny, protipožiarna ochrana, požiarne riziko, nebezpečné látky, Skladovanie

Current level of public release
 
access to annotation and abstracts of final thesis only. Contacts are provided if the author or the supervisor does not wish to release the whole thesis. The author can state his contact details (optional)..


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited