Oct 18, 2019   0:34 a.m. Lukáš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Identification number: 243
University e-mail: karol.balog [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)
 
External colleague - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Safety requirements for fighting forest fires
Written by (author): Ing. Zoltán Makky, BSc
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Opponent:Ing. Miroslav Boleman, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bezpečnostné požiadavky pri hasení lesných požiarov
Summary:Diplomová práca sa zaoberá lesmi, ktoré tvoria hlavnú súčasť nášho života, lesnými požiarmi, ktoré nám môžu spôsobiť obrovské škody, zdolávaním lesných požiarov, pričom identifikujem možné nebezpečenstvá pri ich hasení, proti ktorým musí byť hasič dostatočne pripravený. V práci sú charakterizované typy lesných požiarov a možné ohrozenia pre environment a zasahujúce záchranné jednotky. Boli spracované špecifické scenáre lesných požiarov a navrhnuté bezpečné postupy pre lokalizáciu a likvidáciu vybraného scenára požiaru a to bez nasadenia leteckej techniky.
Key words:les, požiar, lesné požiare, príčiny, hasenie, prevencia, bezpečnostné požiadavky

Current level of public release
 
access to annotation and abstracts of final thesis only. Contacts are provided if the author or the supervisor does not wish to release the whole thesis. The author can state his contact details (optional)..


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited