Oct 19, 2019   2:31 p.m. Kristián
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Identification number: 243
University e-mail: karol.balog [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)
 
External colleague - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Detection and analysis of dangerous concentration of gases and vapors
Written by (author): Ing. Martin Janovič
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Opponent:Ing. Alojz Bartek, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Detekcia a analýza nebezpečnej koncentrácie plynov a pár
Summary:V prvej kapitole sú definované pojmy plyn a para, ich legislatívny rámec, spôsoby vyjadrenia koncentrácie, požiarnotechnické charakteristiky a súvisiace pojmy. Druhá kapitola sa venuje analyzátorom, ich triedeniu, použitiu, zloženiu, požiadavkám a príslušenstvu. Popisujú sa v nej aj typy senzorov a ich princíp činnosti, ako aj chyby pri meraní. Tretia kapitola je venovaná vybraným príkladom detekcie nebezpečných plynov a pár, ako aj ich objektivizácii vzhľadom k expozičným limitom. Sú v nej popísané požiarnotechnické vlastnosti, účinky a možné riziká ich expozície, ako aj konkrétne spôsoby detekcie. Prehľadu výrobcov ako aj súvisiacich noriem je venovaná záverečná kapitola. Taktiež sa zameriava na analýzu výhod a nevýhod vybraných detektorov, ako aj na ich individuálne hodnotenie.
Key words:plyn, para, detekcia, metódy detekcie, analyzátor

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet with no restrictions, incl. the right to provide sub-lincence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment formFinal thesis

Parts of thesis with postponed release:

Reviews for final thesis unlimited