Oct 15, 2019   11:46 p.m. Terézia
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Identification number: 243
University e-mail: karol.balog [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)
 
External colleague - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The case of using computer simulation to support solutions in emergency situations in a crash of ethylene oxide transported by rail
Written by (author): Ing. Vladimír Novoveský
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Opponent:Ing. Ľudovít Turek, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Možnosti využitia počítačovej simulácie na podporu riešenia mimoriadnej situácie pri havárii etylénoxidu prepravovaného po železnici
Summary:Predmetom diplomovej práce je poukázať na možnosti využitia počítačovej simulácie na podporu riešenia mimoriadnej situácie pri havárii etylénoxidu prepravovaného po železnici. Prvá kapitola je sústredená na popis situácií pri únikoch nebezpečných látok, popis počítačových geografických informačných systémov a programov na simulovanie. V druhej kapitole opisujem železničnú stanicu Bratislava -- Východ na ktorej došlo k úniku etylénoxidu a tiež popisujem vybranú udalosť pre simulovanie. Ďalšia kapitola je venovaná charakterizácii etylénoxidu, látke ktorej únik je v nasledujúcej kapitole simulovaný. V poslednej kapitole je simulovaný únik pomocou programu ALOHA a FireGIS, ako aj vzájomné porovnanie výsledkov. V závere práce sa venujem zhodnoteniu využiteľnosti simulačných programov v podmienkach železníc.
Key words:mimoriadna udalosť, havária, únik nebezpečnej látky, etylénoxid, simulovanie, železničná stanica

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses via academic / university library for study, scientific, educational and information purposes only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password).


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited