Sep 23, 2019   1:01 p.m. Zdenka
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Identification number: 243
University e-mail: karol.balog [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)
 
External colleague - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The impact of external conditions to the promotion of the established process of burning of the combustible dust.
Written by (author): Ing. Matej Hornáček
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Opponent:Ing. Milan Kučma
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vplyv vonkajších podmienok na propagáciu procesu horenia usadeného horľavého prachu
Summary:HORNÁČEK, Matej: Vplyv vonkajších podmienok na propagáciu procesu horenia usadeného horľavého prachu. [Diplomová práca]- Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav bezpečnostného a environmentálneho inžinierstva.- Školiteľ: prof. Ing. Karol Balog, PhD.- Trnava: MtF STU, 2010. 52 s. Kľúčové slová : usadený prach, horenie, výbušnosť, Cieľom mojej diplomovej práce je určenie vplyvu vonkajších podmienok, ako vlhkosť, hrúbka zrna či hrúbka usadenej vrstvy prachu na propagáciu plameňového horenia u vybraných prachoch. Ja som si zvolil jeden priemyselný prach a tri potravinárske, ktoré sa bežne vyskytujú vo väčšine domácností. Priemyselný prach tvorí zmes drevených pilín, z potravinárskych som vybral polohrubú múku, hrubú múku a detskú krupicu Moja diplomová práca sa zaoberá šírením plameňa po povrchu prachov. Skúmal som ako sa zmení rýchlosť šírenia plameňa ak budem meniť niektoré faktory ako vlhkosť, prípadne aký vplyv má veľkosť zrna a hrúbka vrstvy usadeného prachu. Všetky merania som vykonával v atmosfére čistého kyslíka Práca sa skladá z dvoch častí. Prvá časť je teoretická, kde sú potrebné informácie o procese horenia prachov, druhá praktická. V praktickej časti sú poznatky mojej práce, namerané hodnoty a grafy.
Key words:usadený prach, horenie, výbušnosť

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses via academic / university library for study, scientific, educational and information purposes only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password).


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited