Oct 16, 2019   9:17 p.m. Vladimíra
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Identification number: 243
University e-mail: karol.balog [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)
 
External colleague - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Hazard analysis of industrial dusts in terms of the possibility of ignition
Written by (author): Ing. Tomáš Ridzoň
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Opponent:Ing. Jana Krajčovičová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Analýza nebezpečenstva priemyselných prachov z hľadiska ich zápalnosti
Summary:Diplomová práca je zameraná na analýzu nebezpečnosti priemyselných prachov z hľadiska možnosti ich zapálenia. V prvej časti práce sú spomenuté priemyselné prachy vo všeobecnosti, fyzikálno-chemické vlastnosti prachov a ich vplyv na požiarno-technické vlastnosti prašných zmesí. Spomenuté sú typy horenia usadeného a rozvíreného prachu a prašných zmesí taktiež príčiny vzniku požiarov alebo výbuchov horľavých prachov. Ďalšia časť práce je venovaná testovaniu vznietivosti, výbušnosti a horľavosti rôznych typov priemyselných prachov. Na spomínané testovanie prachov je potrebné simulovať podmienky horenia a zapálenia pomocou iniciačných zdrojov horenia a zapálenia. Tieto sú obsiahnuté v tretej časti diplomovej práce. V poslednej štvrtej časti diplomovej práce je obsiahnuté určovanie indexov a faktorov technickej bezpečnosti, ktoré ovplyvňujú hodnotenie nebezpečnosti prachov.
Key words:Priemyselné prachy, Fyzikálno-chemické vlastnosti, Požiarno-technické vlastnosti, Iniciátory zapálenia, Testovacie zariadenia

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses via academic / university library for study, scientific, educational and information purposes only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password).


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited