9. 12. 2019  21:48 Izabela
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Identifikačné číslo: 243
Univerzitný e-mail: karol.balog [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Katedra bezpečnostného inžinierstva (UIBE MTF)
 
Externý spolupracovník - Fakulta elektrotechniky a informatiky (STU)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Bezpečné prevádzkovanie transformačných staníc v podmienkach ŽSR a ich vplyv na životné prostredie
Autor: Ing. Roman Kralovič
Pracovisko: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Vedúci práce: prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Oponent:Ing. Miroslav Šantavý
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Bezpečné prevádzkovanie transformačných staníc v podmienkach ŽSR a ich vplyv na životné prostredie
Abstrakt:V dnešnom období m ekológia technologických zariadení veľký význam, pretože zasahuje do života mnohých ľudí - najmä v osobnej vlakovej preprave. Pri kombinovaní spôsobov dopravy sa môžu prepravovať aj nebezpečné látky. V prípade umiestnenia technologického zariadenia v blízkosti obydia vplýva aj na obyvateľstvo. Preto je v súčasnosti dôležité nielen technické a organizačné zabezpečenie bezpečnosti práce, ale aj plán bezpečnej a ekologickej činnosti technologického zariadenia do budúcnosti.
Kľúčové slová:plán bezpečnejšej a ekologickejšej činnosti technologického zariadenia, ekológia technologických zariadení, technické a organizačné zabezpečenie bezpečnosti práce


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene