Oct 15, 2019   1:56 p.m. Terézia
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Identification number: 243
University e-mail: karol.balog [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)
 
External colleague - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Aplication of FMEA metod in reconstruction pumps
Written by (author): Ing. Miloš Pospíšil
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Opponent:Ing. Ján Gulaši
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Aplikácia metódy FMEA pri rekonštrukcii kondenzačných čerpadiel
Summary:V diplomovej práci poukazujem na súčasný stav údržbársko-opravárenskej činnosti s podmienkami pre prevádzkovanie zariadenia, ktorým je kondenzátne čerpadlo druhého stupňa (KČ2°), špecificky som sa zameral na mechanickú upchávku (MU). Cieľom tejto diplomovej práce je na základe analýzy súčasného stavu navrhnúť a zrealizovať rekonštrukciu čerpadiel KČ2°, zameranú na zvýšenie spoľahlivosti, bezpečnosti a prevádzky schopnosti zariadenia s dodržaním ukazovateľov pohotovosti UCF a UCLF. Výsledkom bude zvyšovanie produktivity údržbárskych zásahov a znižovanie nákladov za účelom maximalizácie celkovej efektivity.
Key words:spoľahlivosť, FMEA, bezpečnosť, mechanická upchávka


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited