Oct 21, 2019   4:21 a.m. Uršuľa
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Identification number: 243
University e-mail: karol.balog [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)
 
External colleague - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Saving electricity in the operation of circulating pump for hot water transport technology FOSTAC MAXIMUS.
Written by (author): Ing. Mgr. Filip Urban
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Opponent:doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Úspora elektrickej energie pri prevádzkovaní cirkulačného čerpadla na dopravu teplej vody technológiou FOSTAC MAXIMUS
Summary:URBAN, Filip: Úspora elektrickej energie pri prevádzkovaní cirkulačného čerpadla na dopravu teplej vody technológiou FOSTAC MAXIMUS. [Diplomová práca]- Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav bezpečnostného a environmentálneho inžinierstva - Školiteľ: prof. Ing. Karol Balog, PhD - Trnava: MtF STU, 2010. 80s Kľúčové slová: spotreba elektrickej energie, energetická efektívnosť, tepelné hospodárstvo. Práca sa zaoberá zhodnotením pilotnej aplikácie technológie FOSTAC MAXIMUS v elektroenergetike a teplárenstve a popisuje ďalšie možností aplikácie technológie v praxi. V prvej kapitole sú zhrnuté poznatky o tepelnom hospodárstve mesta Komárno a dodávateľovi služieb COM-therm, s.r.o. V druhej kapitole sú opísané princípy a teoretické základy technológie FOSTAC MAXIMUS a sú podporené vedeckými poznatkami v oblasti spintroniky. Tretia kapitola pojednáva o opise pilotného overenia technológie FOSTAC MAXIMUS na cirkulačné čerpadlo. Možné aplikácie technológie FOSTAC MAXIMUS z hľadiska priestorového umiestnenia a času sú zhodnotené v poslednej kapitole.
Key words:spotreba elektrickej energie, energetická efektívnosť, tepelné hospodárstvo

Current level of public release
 
Bylo zvoleno non-release of final thesis - záverečná práca bola vytvorená na základe zmluvy s iným komerčným subjektom.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited